روش پرداخت در حال حاضر تنها از طریق درگاه پرداخت آنلاین امکان پذیر می باشد.