ارسال محصولات به صورت پست پیشتاز می باشد.

مشتریان شهر تهران می توانند در صورت نیاز به ارسال از طریق پیک در بخش توضیحات سفارش خود را ثبت نمایید.که دراین صورت هزینه ارسال برعهده مشتری می باشد.